วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประวัติดอกไม้ในวรรณคดีไทย

ราชาวดี


ชื่อไทย                ราชาวดี
ชื่อสามัญ              Rajavadee
ชื่อวิทยาศาสตร์     Buddleja paniculata Wall.
ตระกูล                 -
วงศ์                    BUDDLEJACEAE
ถิ่นกำเนิด              -
ชื่ออื่นๆ                ร าชาวดี, ไค้หางหมา, หางกระรอก
เขมร
ลักษณะโดยทั่วไป
       
          ไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมนสอบไปทางปลาย ขอบใบหยัก ผิวใบระคายมือ เส้นใบนูน เด่นชัดทางด้านล่าง ออกดอกเป็นช่อตามปลายยอด และง่ามใบ สีขาว มีกลิ่นหอม
           ราชาวดีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ตั้งแต่ 5-10 เมตรลำต้นเรียบเกลี้ยงสีเทา ตามกิ่งก้านมีขนละเอียดปกคลุมอยู่ เป็นต้นไม้ที่มีใบเป็นพุ่มโปร่ง ลำต้นและกิ่งก้านอ่อนลู่ลมได้ง่าย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่เรียงสลับกันไปลักษณะใบมน ขอบใบหยัก ดอกมีสีขาวขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อช่อหนึ่ง ๆ ยาวประมาณ 6-8 ซม. ออกดอกเป็นระยะ ๆ ตลอดปี
 การปลูกและดูแลรักษา


ราชาวดีเป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัด ถ้าปลูกในที่ร่มและในที่ชื้นแฉะตลอดเวลาอาจทำให้ตายได้
ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนมีความชุ่มชื้นในดินสูง
           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น