วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดอกไม้ในวรรณคดีไทย จังหวัดกำแพงเพชร/ยะลา/ลพบุรี

 ดอกไม้ในวรรณคดี   ดอกพิกุล

                                            “….พิกุลบุนนาคมากมี
                                              ตามทางหว่างวิถีสีขาวสด
                                              ชมพลางทางเร่งรีบรถ
                                              เลียบตามบรรพตคีรี…”                      

               วรรณคดี : “อิเหนา”  ตอนท้าวปันจะรากันไปในพิธีอภิเษกสังคามาระตา
         ผู้ประพันธ์ :  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย


                              “…เสือมองย่องแอบต้นตาเสือ
                       ร่มหูกวางกวางเฝือฝูงกวางป่า
                       อ้อยช้างช้างน้าวเป็นราวมา
                       สาลิกาจับกิ่งพิกุลกิน…”
               วรรณคดี : “ขุนช้างขุนแผน”
               ผู้ประพันธ์ :  สุนทรภู่

          ดอกไม้ประจำจังหวัด กำแพงเพชร, ยะลา, ลพบุรี
ชื่อสามัญ Bullet Wood, Spanish Cherry
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi Linn.
วงศ์ SAPOTACEAE

ชื่ออื่น กุน (ภาคใต้), แก้ว (ภาคเหนือ), ซางดง (ลำปาง), พิกุลป่า (สตูล), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พิกุล

ลักษณะทั่วไป พิกุลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 8–15 เมตร เป็นพุ่มทรงกลมใบออกเรียงสลับกันใบมนรูปไข่ปลายแหลม ลักษณะโคนใบมน สอบขอบใบโค้งเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบเป็นมันสีเขียว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือยอด มีกลีบดอกประมาณ 8 กลีบ เรียงซ้อนกัน กลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อย สีขาวนวลมีกลิ่นหอมมาก ผลรูปไข่หรือกลมรีผลแก่มีสีแสด เนื้อในเหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียว 
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม ดินทุกชนิด แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด อินเดีย, พม่า และมาเลเซีย